Barnets udvikling

Ikke planlagt graviditet hæmmer børns udvikling

Børn der fødes som følge af en uønsket eller ikke planlagt graviditet har ofte en tendens til at være længere tid om at lære at tale, sværere ved at begå sig socialt samt er længere tid om at udvikle sig fysisk.

Dette skal ses i forhold til børn som er resultatet af en planlagt og ønsket graviditet, viser resultatet af en britisk undersøgelse.

En undersøgelse som er blevet gennemført på 12.000 børn for at undersøge børns psykiske og fysiske udvikling, resultatet er blevet offentliggort i British Medical Journal.

Dataene blev indsamlet over en periode på 2 år fra 2000 – 2002, og omfattede både børnene og deres forældre. Forældrene blev interviewet om deres børns fysiske og mentale sundhed, evner til at kommunikere, barnets udvikling fra fødslen og de næste 9 måneder, samt barnets udvikling fra deres 3 til 5 år.

Mødrene skulle i forbindelse med interviewet blandt andet angive om det var en planlagt eller ikke planlagt graviditet, tidspunkt for undfangelsen, deres følelser da de fandt ud af graviditeten og hvordan graviditeten forløb. Derudover skulle mødrene fortælle om deres børns udvikling fra fødslen og hvordan de har udviklet sig fysisk og metalt i de første 9 måneder af livet, samt i perioden fra barnet var 3 – 5 år. Forskerne bag undersøgelsen kunne konstatere, at mange af børnene havde en lav fødselsvægt, blev født for tidligt, havde misdannelser samt problemer med at kommunikere.

Sammenhængende for disse observationer var, at det var børn som ver resultatet af en ikke planlagt eller decideret uønsket graviditet, eller manglende evne til at forsørge sig selv og sit barn samt give det tilstrækkelig med støtte i opvæksten. Resultaterne af undersøgelsen viste, at børn som var født efter en ikke planlagt graviditet var 4 – 5 måneder længere tilbage i deres fysiske og mentale udvikling, i forhold til de børn som blev født af mødre som havde planlagt deres graviditet og hvor børnene var et ønske fra forældrene. Børn som blev til, som følge af kunstig befrugtning var 3 – 4 måneder tilbage i deres udvikling, set i forhold til de såkaldte planlagte børn.

Et faktum som ikke helt lader sig forklare, for en ikke planlagt graviditet kan lige så godt være en positiv begivenhed for de vorderende forældre og ikke nødvendigvis have noget med forældrenes sociale status i samfundet at gøre. En stor del af de ikke planlagte graviditeter giver trods alt glade og velfungerende børn, uanset hvor i samfundets hieraki forældrene befinder. Grundlæggende for børnenes opvækst er, at forældrene er tilstede til at give dem kærlighed og støtte dem i deres udvikling – et par basale grundsten i et barns opvækst, som dog for mange børn ikke er tilstede og derfor vil være med til at barnet ikke udvikler sig på lige fod med de øvrige børn.

Forskerne mener dog stik modsat, at resultaterne bunder i social-økonomiske forhold og at politikerne bør gribe ind før der opstår en social ulighed. Et resultat som vi nok bør tage med et gran salt, for selvfølgelig vil der altid være børn som er resultatet af en ikke-planlagt graviditet og som ikke får den tilstrækkelig støtte gennem deres opvækst, enten fordi forældrene ikke har ressourcer eller ikke har interessen men de fleste børn vokser trods alt op og bliver sunde og raske. Det er svært at generalisere og sige at alle børn som fødes efter en ikke planlagt graviditet eller som følge af kunstig befrugtning ikke udvikler sig efter normen, det kan simpelthen ikke lade sig gøre at sammenligne tingene på denne måde.