Børns sundhed

Forældre kan hjælpe deres børn på nettet

Unge vil gerne dele deres online interesser med forældrene. Det viser en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd, som samtidig peger på, at forældre spiller en vigtig rolle i at forebygge børn og unges risikoadfærd på nettet, fx online mobning og ulovlig billeddeling og kontakt med fremmede, der kan have onde hensigter.

TikTok, Snapchat, CS:Go, FIFA, Discord, Twitch, Yubo og Instagram. Ved du hvilke sociale medier dit barn bruger, og hvad de laver der?

I en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd er både børn og forældre blevet spurgt ind til deres onlineliv, og hvor meget forældrene er involveret i det. Og undersøgelsen afliver myten om, at unge ikke ønsker, at forældrene blander sig i deres online liv. Især de 14-17-årige efterspørger, at forældrene viser mere interesse, og er nysgerrige på, hvad de laver online.

– Forældre spiller en vigtig rolle, når det handler om at forebygge børns risikoadfærd på nettet. Børn og unges liv på nettet er en vital del af deres sociale fællesskab – ikke mindst under corona. Du skal derfor vise interesse og spørge ind til, hvad de laver på TikTok og i FortNite, ligesom du spørger til deres liv i skolen, til fodbold og ridning, siger Ninna Lagoni, som er specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd.

I rapporten peger de adspurgte børn og unge på, at deres forældre ikke forstår det digitale, og at de ikke anerkender børnenes interesse for fx spil og sociale medier. Men forældrene behøver ikke være digitale eksperter for at have en beskyttende rolle.

– Både forskning og børnene selv peger på, at forældre godt kan vise interesse og involvere sig uden at vide alt om digitale medier. Det vigtigste er, at man har en god tillidsfuld relation til sit barn. Det får man blandt andet ved at prøve at forstå, hvorfor nettet er vigtigt for ens barn, siger Ninna Lagoni.

Hun påpeger dog, at de voksne sætter reglerne – også på nettet.

– Ens forældrerolle stopper ikke, når ens barn tager sin mobil frem. Du skal som forælder opstille tydelige rammer for dit barns online adfærd. Omvendt bør du ikke overreagere med for strenge restriktioner, hvis dit barn ikke har overholdt de aftaler, I har lavet. Det er vigtigt, at dit barn altid kan komme til dig, hvis han eller hun løber ind i problemer, siger Ninna Lagoni.

Det er Julie Nielsen, der er formand for Ungdomsringens Ungeråd, meget enig i. Hun mener desuden, at det er vigtigt, at forældre ikke udskammer deres børn og unge.

– Forældrene skal forstå, at de sociale medier er en del af unges kultur. Hvis man fx har fået delt et nøgenbillede, så er det vigtigt, at forældrene ikke siger ’hvorfor har du også sendt det, det var dumt’. Så påfører de skyld og skam, og så kommer ens barn ikke næste gang, der opstår problemer. Det er bedre, at de siger ’jeg forstår godt, at du synes det er spændende at sende nøgenbilleder. Men lad os snakke om, hvordan du kan gøre det på en mere sikker måde’, siger Julie Nielsen.

DKR’s råd til forældre – sådan involverer du dig bedst i dit barns online liv:

  • Vis interesse – også når dit barn er blevet teenager
  • Sæt rammer og regler – men forklar hvorfor
  • Lad være med at overreagere, hvis barnet bryder online-reglerne
  • Lær barnet om lovgivning og god opførsel på nettet

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen ’Forældres rolle i børns digitale liv. Forebyggelse af børn og unges risikoadfærd på nettet’ er foretaget af analysefirmaet LG Insight for Det Kriminalpræventive Råd. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med lektor Anne Mette Thorgauge fra Københavns Universitet. Analysen består af en litteraturafdækning af forskning på området samt en kvalitativ undersøgelse i form af interviews med 42 forældre, 76 børn, unge og 25 faglige aktører.

I undersøgelsen giver både børn og forældre udtryk for, at forældrene mangler kendskab til og forståelse for internettet og digitale medier. 30 af undersøgelsens 42 forældre angiver, at de pga. manglende tid, viden og interesse ikke føler sig klædt godt nok på til at støtte deres børn og unge omkring digital adfærd.

I undersøgelsen ses, at forældrene til de yngste aldersgrupper typisk opstiller regler og kontrollerer deres børns online-aktiviteter. Børnene har det okay med regler, når der følger en forklaring med, og reglerne er til for at beskytte dem. Omvendt anser de ofte overvågning som et tegn på manglende tillid.

Generelt er de fleste adspurgte forældre involveret i deres børns online liv. Involveringen og engagementet aftager dog, efterhånden som børnene bliver teenagere.